Jaarlijkse eenmalige premie bij langdurige arbeidsongeschikt

Was je op 31 december 2021 minstens 1 jaar arbeidsongeschikt en je bent dit jaar in mei nog altijd arbeidsongeschikt dan heb je mogelijk recht op een jaarlijkse inhaalpremie (zgn vakantiegeld voor invaliden). Je ontvangt deze premie  van je ziekenkas bovenop je uitkering voor de maand mei.