Betaald educatief verlof: loongrens 2022-2023

Niettegenstaande de regionalisering van het Betaald educatief verlof blijft de federale overheid nog bevoegd voor de arbeidsrechtelijke aspecten en om het grensbedrag van het referteloon te bepalen.

Een koninklijk besluit van 19 september 2021 legt het loonplafond voor de periode van 1 september 2021 tot 31 augustus 2022, dus schooljaar 2021-2022, vast op 3.047 EUR per maand.