Addendum op de Brochure sector Horeca

Een nieuwe “Sectorale sociale gids Horeca” zal deze zomer 2023 beschikbaar zijn. Intussen stellen wij voor een addendum aan de huidige gids toe te voegen om de bedragen actueel te houden. Je vindt deze als bijlage.