Horeca: kledijvergoeding

In overeenstemming met de tradities en de gebruiken in de horecasector, worden de
werknemers, die omwille van hun functie geacht worden een uniform te dragen, verondersteld te beschikken over  gestandaardiseerde werkuniformen.

Wanneer de werkgever niet instaat voor de gestandaardiseerde (of de daarmee gelijkgestelde) uniformen en niet zorgt voor het onderhouden en wassen ervan, ontvangen de werknemers die dit zelf ten laste nemen, een vergoeding van:
€ 2,04 per arbeidsdag, voor het aankopen van de uniformen
en
€ 2,04 per arbeidsdag, voor het onderhouden en wassen van de uniformen.

Wanneer de werkgever de gelijkgestelde werkuniformen wel levert maar niet zorgt voor
het onderhouden en het wassen ervan, ontvangen de werknemers die dit zelf ten laste
nemen € 2,04 per arbeidsdag, voor het onderhouden en het wassen van de uniformen.

Op deze vergoedingen worden geen RSZ-bijdragen of bedrijfsvoorheffing afgehouden.