Opgepast! Fietsvergoeding

CAO 164,  met uitvoeringsdatum 1 mei 2023, beschrijft dat de fietsvergoeding voor de woon-werkverplaatsingen  0,27 euro per kilometer bedraagt

Maar let op! in de CAO staat ook: “doet deze cao geen afbreuk aan de op sector – of ondernemingsniveau gesloten cao die voorzien in de toekenning van een specifieke vergoeding voor woon-werkverkeer per fiets. In dat geval zijn de vastgestelde toekenningsmodaliteiten en bedragen van toepassing”.

Dit wil zeggen voor dat voor de volgende sectoren het bedrag blijft op 0,24 euro per kom zolang het sectorakkoord niet is aangepast.

  • PC 118 (voedingsnijverheid)
  • PC 119 (voedingshandel)
  • PC 132 (technische land- en tuinbouwwerken)
  • PC 144 (landbouw)
  • PC 145 (tuinbouw)
  • PC 302 (horeca)
  • PC 333 (toeristische attracties)