12 juni 2023 – is het Werelddag tegen Kinderarbeid.

World Day Against Child Labour 2023

Elk kind de juiste middelen geven om zich te ontwikkelen – Stop Kinderarbeid!

Vandaag de dag werken er wereldwijd nog steeds 160 miljoen kinderen.  70 procent van alle kinderarbeid vindt plaats in de landbouw. Dat zijn 112 miljoen kinderen die in de landbouw werken, op plantages en kleine boerderijen waar hun werkgereedschap machetes zijn in plaats van potloden. Kinderarbeid voorkomt dat veel kinderen naar school gaan of belemmert hun leerproces als ze wel naar school gaan. Kinderarbeid houdt de vicieuze cirkel in stand waarin gezinnen gevangen zitten: kinderen werken, blijven vaak ongeschoold en arm, en vervolgens moeten hun kinderen werken om te overleven. Bovendien ondermijnt kinderarbeid de onderhandelingen voor een eerlijk loon voor volwassenen.

Verandering is mogelijk als de onderliggende oorzaken van kinderarbeid worden aangepakt: de politieke wil moet gericht zijn op het terugdringen van armoede, het garanderen van een leefbaar inkomen, sociale zekerheid, vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen voor iedereen.

De internationale voedingsvakbond IUF en de Europese voedingsvakbond EFFAT, samen met de aangesloten vakbonden waaronder ABVV HORVAL , herhalen hun eisen aan regeringen en multinationals om actie te ondernemen en verandering te brengen in de persoonlijke verhalen van miljoenen kinderen.

  • Verplichte due diligence-wetgeving op het gebied van mensenrechten invoeren
  • Zorgen voor traceerbaarheid van alle goederen in de toeleveringsketens van de landbouw, zodat er geen kinderarbeid kan worden gebruikt
  • Betaal een eerlijke prijs voor landbouwgewassen om ervoor te zorgen dat kleine boeren een leefbaar inkomen krijgen en werknemers een leefbaar loon.
  • Wetgeving opstellen over kinderarbeid in de landbouw in overeenstemming met ILO C138 en C182 zonder

uitzonderingen op de minimumleeftijd en handhaving van deze wetten door de arbeidsinspectie van de overheid.

  • De belemmeringen voor werknemers om zich te organiseren in de landbouw wegnemen

 

Elke stap die wordt genomen om kinderarbeid uit te bannen, zal elk kind de juiste instrumenten geven om zich te ontwikkelen.

 

Stop kinderarbeid.

 

Aarzel niet om deze korte film te bekijken en te delen met anderen en op je sociale netwerken.