Jeugdvakantie

Jeugdvakantie zorgt ervoor dat je dit jaar tot 20 dagen vakantie kan nemen als schoolverlater. En dit aan 65% van het gemiddeld dagloon.

VOORWAARDEN

  • Op 31 december van het vakantiedienstjaar de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben;
    (het vakantiedienstjaar is het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de jongere vakantie neemt.)
  • Je hebt je studies beëindigd of stopgezet in de loop van het vakantiedienstjaar
  • Je hebt in de loop van het vakantiedienstjaar, na de beëindiging van je studies, in de privésector gewerkt. Je was in totaal ten minste 1 maand onder contract (bij één of meerdere werkgevers), en werkte minstens 13 arbeidsdagen
  • Een tewerkstelling als jobstudent met solidariteitsbijdrage en een industriële leertijd tellen niet mee.
  • Voor de openbare sector (en het onderwijs) gelden andere regels.

HOE AANVRAGEN?
Via het RVA-formulier C103 jeugdvakantie, bij dienst werkloosheid van het ABVV. Zowel werkgever als werknemer moet een deel van het formulier invullen. Na opnemen
van de vakantiedagen bezorg je het formulier aan je ABVV-kantoor. Telkens je jeugdvakantie opneemt vul je een nieuw formulier in voor de aanvraag.

WANNEER?
Je kunt je jeugdvakantie dit jaar opnemen, maar enkel indien je al je gewone vakantiedagen opgenomen hebt.