Werken als uitzendkracht: Alles begint met een goed contract!

Als je voor de eerste maal in dienst treedt van een uitzendbureau, wordt een intentieverklaring ondertekend. Daarmee bevestigen zowel het uitzendbureau als jijzelf dat het de bedoeling is om één of meerdere arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid te sluiten. Deze intentieverklaring wordt eenmalig en schriftelijk opgesteld.

Vervolgens wordt er, telkens wanneer je een concrete uitzendopdracht aangaat, een arbeidsovereenkomst opgesteld (voor een dag, een week, een maand of langer). De arbeidsovereenkomst moet ondertekend worden vooraleer je begint te werken! De ondertekening van de arbeidsovereenkomst kan schriftelijk gebeuren op het uitzendkantoor, maar het kan ook elektronisch. Zorg er steeds voor dat je dit contract downloadt en ergens opslaat.

Wat als je het contract niet op tijd werd ondertekend? Dat lees je in de folder ‘De arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten: Wat staat daar in ?’ opgemaakt door  ABVV-Intrim