Er is een sectorakkoord in het aanvullend paritair comité voor arbeiders (PC 100)

Ook bij het aanvullend paritair comité voor arbeiders is er een nieuw sectorakkoord.
🤜 De koopkrachtpremie die we voor de werknemers uit de brand konden slepen, is meteen het meest in het oog springende element van dit akkoord, samen met nog enkele andere punten.
🧐 Lees er meer over op : https://bit.ly/40bPM3d