Sector Horeca: Vervoerskosten

Het woon-werkverkeer wordt door de werkgever vergoed.
Wie met bus of tram gaat werken, krijgt 80% van zijn abonnement terugbetaald, met een maximum van 50 euro per maand. De werkgever kan zelf beslissen om abonnementen voor het openbaar vervoer volledig terug te betalen. Wie fietst naar het werk moet vergoed worden aan 0,24€/km. Andere wijze van verplaatsing: voor zover de afgelegde afstand volgens de kortste weg tussen de vertrekhalte en de aankomsthalte gelijk is aan of 1 kilometer overschrijdt, is de bijdrage van de werkgever vastgesteld op 70% van de prijs van de treinkaart in tweede klasse voor een overeenstemmende afstand