Wijzigingen tijdelijke werkloosheid

Sedert 1 januari ontvangt men slecht 60% van het gederft loon in plaats van 65 % (met uitzondering van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht).
Deze bedragen worden toegekend, ongeacht de gezinstoestand.

Er zijn supplementen voorzien:

  • Bij tijdelijk werkloos wegens technische stoornis, slecht weer of werkgebrek wegens economische oorzaken, een supplement bovenop de werkloosheidsuitkering van minimum 2 euro per werkloosheidsdag voor arbeiders en 5 euro per werkloosheidsdag voor bedienden. Afhandelijk van de sector wordt het suplement betaald door de werkgever of door het sociaal fonds van de sector.
  • Daarnaast is er vanaf 1 januari 2024 ook nog recht op een bijkomende toeslag van 5 euro per dag voor elke dag die gedekt wordt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Deze toeslag is er voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid, behalve tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De toeslag is er vanaf de eerste werkloosheidsdag op voorwaarde dat het bruto maandloon niet hoger is dan 4.000 euro. Indien uw bruto maandloon hoger is dan 4.000 euro, vanaf de 27ste dag tijdelijke werkloodheid  in hetzelfde kalenderjaar bij dezelfde werkgever.