ABVV past actieplan aan na aanslagen Parijs

Naar aanleiding van de barbaarse aanslagen van vorige week in Parijs en elders in de wereld, werd in het licht van een verhoogde terreurdreiging het veiligheidsniveau in België opgetrokken van 2 naar 3.

De vakbonden zijn geschokt door de gruwel. Wij leggen de nadruk op het feit dat barbarij nooit kan gerechtvaardigd worden. Enkel vrede en solidariteit bieden een antwoord tegen radicalisme en angst.

De samenleving en de politiek mogen nooit wijken voor terreur. De werking van de democratie moet gevrijwaard worden en als vakbond dienen wij onze rol en werking onverkort verder te zetten. Angst mag nooit een leidraad zijn, maar als syndicalisten zijn wij ook heel erg geraakt. Ook wij zijn allen vader, moeder, zoon of dochter.

Uit respect voor de slachtoffers van het drama in Parijs en omdat wij als middenveldorganisatie niet blind zijn voor wat leeft in de samenleving, heeft het ABVV beslist om de geplande acties bijgevolg opnieuw te bekijken. In de gegeven omstandigheden moeten wij de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid op. De veiligheid van onze militanten, leden en de bevolking moeten we voor ogen houden.

Het actieplan dat het ABVV heeft afgekondigd en waar stakingsacties en betogingen deel van uitmaken, wordt dan ook aangepast. Alle publieke manifestaties en concentraties worden de komende weken opgeschort en vervangen door infobijeenkomsten;

100.000 x bedankt!

Bedankt om massaal op straat te komen. Het sociaal verzet is door jullie springlevend! 100.000 x bedankt.

Samen met jullie hebben we nu twee van de grootste naoorlogse betogingen georganiseerd in de tijdspanne van één jaar.

12092467_10207889526541739_1791045680_n

Sterk signaal
Jullie hebben bewezen hoe diep het ongenoegen zit. Het sociaal verzet is breed en ruim gedeeld. Dat hebben we ook gezien op deze massabetoging.
Er waren manifestanten uit heel het land, vakbondsmilitanten en -leden, jong en oud(er), mannen en vrouwen, werknemers uit verschillende sectoren, ambtenaren, … maar ook studenten, boeren, milieuactivisten, vluchtelingen, en delegaties van culturele verenigingen, armoedeorganisaties, de burgerbeweging Hart boven Hard, en tal van andere verenigingen.

Kruimels? Rechtvaardige verdeling van de koek!
Het protest tegen de sociale achteruitgang georganiseerd door de afbraakregering-Michel is niet te negeren. Wij komen op straat om gehoord te worden.

Een regering mag niet rijken en grote bedrijven ontzien én pamperen, en tezelfdertijd de ‘gewone man en vrouw’ viseren.

“Michel, mogen we jou eraan herinneren dat er naast werknemers, gepensioneerden, zieken en werkzoekenden… nog portefeuilles zijn die je kan aanspreken. En veel dikkere portefeuilles, waar je veel meer uit kan halen!”, aldus ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw in zijn speech.

Sociaal verzet gaat verder12141702_1007730709248083_6318914405182914397_n
Wij zetten onze acties verder, samen in gemeenschappelijk vakbondsfront en met de burgerbeweging. Het ABVV zal provinciale actiedagen organiseren van oktober tot december. Dat kan gaan van ludieke tot scherpere acties onder diverse vormen: prikacties, betogingen, sensibiliseringsacties, pamfletten uitdelen, stakingen, … te bepalen door de regionale afdelingen.

 

Bekijk en deel de foto’s van de betoging op ABVV-fanpagina

Download de toespraak van Rudy De Leeuw

Lees meer:

Onze alternatieven voor het antisociaal regeringsbeleid

Taxshift: het grote bedrog

Waarom is een btw-verhoging onrechtvaardig