Wij zijn er voor jou!

We kunnen je niet op kantoor te woord staan maar zijn er voor jou vanop afstand!

 

Lid worden van het A.B.V.V. HORVAL WEST-VLAANDEREN

Wil je ook lid worden van het ABVV West-Vlaanderen? Dat kan. Vul gewoon dit inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in en klik op verzenden. Wij doen verder de rest. Je lidkaart krijg je zo snel mogelijk thuis toegestuurd.

http://abvv-wvl.be/v2/lidmaatschap/lidworden/

 

Persoonsgegevens veranderen nu eenmaal

Ben je al lid van ABVV West-Vlaanderen en verandert er iets dat voor ons van belang is (adres, rekeningnummer, werkgever, beroepssituatie, gestopt met werken, langdurig ziek, met pensioen…)?Laat het ons dan zeker weten. Vul gewoon de nodige gegevens in op dit wijzigingsformulier http://abvv-wvl.be/v2/lidmaatschap/wijzigingen/ en klik op verzenden. Wij passen dan onze gegevens aan.

  

Raadplegen van lidmaatschap A.B.V.V. gegevens

Via de toepassing MYABVV kan je ook je persoonlijke gegevens met betrekking tot je werkloosheidsdossier en/of lidmaatschap raadplegen. http://www.abvv.be/mijn-abvv

  

Hoe contact opnemen met ons?

Wegens het Coronavirus zijn al onze kantoren voorlopig gesloten tot en met 13 april. Wij blijven wel telefonisch en per mail bereikbaar!

   Inzake werkloosheid, tijdelijke werkloosheid:

Zie de http://abvv-wvl.be/v2/adressen/

   Inzake tewerkstelling in de sectoren Voedingsnijverheid, -handel, horeca, land- en tuinbouw,
   toeristische attracties en uitzendarbeid in deze sectoren:

  • Woonachtig in de regio Brugge – Oostkust – Houtland: Tel: 050/441036, brugge@horvalwvl.be
  • Woonachtig in de regio Roeselare – Izegem –Kortrijk: Tel : 056/268248, roeselare@horvalwvl.be
  • Woonachtig in de regio Oostende – Middenkust: Tel:059/556080, oostende@horvalwvl.be
  • Woonachtig in de regio Ieper – Heuvelland: Tel: 051/260518, ieper@horvalwvl.be
  • Woonachtig in de regio Veurne – Westkust: Tel: 059/255143, Veurne@horvalwvl.be
  • Woonachtig in de regio Menen – Frankrijk: Tel: 056/241370, menen@horvalwvl.be

 

Tijdelijke werkloosheid

Heeft je werkgever tijdelijke werkloosheid ingeroepen vanwege overmacht of economische redenen? Regel dan nu eenvoudig je uitkering online. Het opstarten van je dossier duurt 5 minuutjes en de medewerkers van de Werkloosheidsdienst van het A.B.V.V. doen de rest. Via de website  www.tijdelijkwerkloos.be kan je ons een formulier met basisinformatie bezorgen. Nadien stuurt het A.B.V.V. , als dat nodig is, de documenten ter ondertekening op of contacteren ze u voor verder info.

  

Volledig werkloos en geen stempelkaart meer op zak?

Heb je geen stempelkaart meer? Stempelkaarten kunnen besteld worden via http://abvv-wvl.be/v2/stempelkaart. Drie stuks zullen dan asap opgestuurd worden.

 

Bon syndicale premie ontvangen?

Heb je een attest voor het bekomen van een syndicale premie ontvangen? Controleer je gegevens en wijzig waar nodig, schrijf je rekeningnummer erop en onderteken. Graag ook je GSM nr noteren zodat we, indien nodig, je vlug kunnen contacteren. Stuur het attest dan op naar A.B.V.V. HORVAL, Jules Peurquaetstraat 27 te 8400 Oostende.

 

Vragen omtrent syndicale premie?

Mail naar syndicalepremie@horvalwvl.be

Veroordeling voorzitter ABVV-Antwerpen maakt actie voeren in België tot een misdrijf

De correctionele rechtbank te Antwerpen heeft zopas de voorzitter van  ABVV-Antwerpen schuldig verklaard aan het misdrijf “kwaadwillige belemmering van het verkeer”, en dit naar aanleiding van onze nationale vakbondsactie die plaatsvond op 24 juni 2016 ter hoogte van de haven van Antwerpen. De andere beklaagde, militant Tom De Voght werd vrijgesproken.

De motivatie van de rechtbank was bovendien zeer karig, met miskenning van Europese en internationale verdragen terzake.

Deze veroordeling komt hard aan, nu zelfs een vreedzame en incidentloze manifestatie met stakingspiketten op bepaalde toegangswegen tot de haven, zoals op 24 juni 2016, wordt beschouwd als een inbreuk op de strafwet.

Dit betekent ook dat het recht om te betogen en te staken ondergeschikt wordt gemaakt aan het recht van de automobilist om zich zonder oponthoud in het verkeer te begeven.

Voor ons als vakbond is dit een regelrechte kaakslag, omdat dit voor de toekomst soortgelijke acties zo goed als onmogelijk maakt, vermits telkenmale een strafrechtelijke veroordeling dreigt.

Opkomen voor gerechtvaardigde belangen van de werknemers moet blijkbaar wijken voor de absolute vrijheid van de automobilist om zich in alle omstandigheden zonder oponthoud in het verkeer te begeven.

Vermits deze rechtspraak indruist tegen ieder rechtvaardigheidsgevoel, het recht om te staken ernstig bedreigt en in strijd is met Europese rechtspraak, neemt het ABVV zich voor om deze uitspraak aan te vechten in hoger beroep.

We kunnen het immers niet aanvaarden dat het enige wapen waarover we beschikken (het recht om te staken en stakingspiketten op te trekken) ons nu ook nog wordt afgenomen en dat moedige strijders zoals onze afgevaardigden worden gecriminaliseerd.

Dit gaat te ver!

 

20 juni: Wereld Vluchtelingen Dag

De Verenigde Naties hebben in 2000 20 juni uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vluchteling.

De eerste Dag van de Vluchteling was op 20 juni  2001,  vijftig jaar nadat het Vluchtelingenverdrag aangenomen werd door de Verenigde Naties.  Dit is een nadere uitwerking van artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin staat dat ‘een ieder het recht heeft asiel te zoeken en dat te genieten’.

Ondanks dat we nu al 67 jaar verder zijn is de bescherming aan vluchtelingen hoogst actueel.

Mag vandaag ertoe aanzetten om blijven streven naar menswaardige  oplossingen voor de miljoenen vluchtelingen en ontheemden die nog altijd op zoek zijn naar een betere toekomst.