Veroordeling voorzitter ABVV-Antwerpen maakt actie voeren in België tot een misdrijf

De correctionele rechtbank te Antwerpen heeft zopas de voorzitter van  ABVV-Antwerpen schuldig verklaard aan het misdrijf “kwaadwillige belemmering van het verkeer”, en dit naar aanleiding van onze nationale vakbondsactie die plaatsvond op 24 juni 2016 ter hoogte van de haven van Antwerpen. De andere beklaagde, militant Tom De Voght werd vrijgesproken.

De motivatie van de rechtbank was bovendien zeer karig, met miskenning van Europese en internationale verdragen terzake.

Deze veroordeling komt hard aan, nu zelfs een vreedzame en incidentloze manifestatie met stakingspiketten op bepaalde toegangswegen tot de haven, zoals op 24 juni 2016, wordt beschouwd als een inbreuk op de strafwet.

Dit betekent ook dat het recht om te betogen en te staken ondergeschikt wordt gemaakt aan het recht van de automobilist om zich zonder oponthoud in het verkeer te begeven.

Voor ons als vakbond is dit een regelrechte kaakslag, omdat dit voor de toekomst soortgelijke acties zo goed als onmogelijk maakt, vermits telkenmale een strafrechtelijke veroordeling dreigt.

Opkomen voor gerechtvaardigde belangen van de werknemers moet blijkbaar wijken voor de absolute vrijheid van de automobilist om zich in alle omstandigheden zonder oponthoud in het verkeer te begeven.

Vermits deze rechtspraak indruist tegen ieder rechtvaardigheidsgevoel, het recht om te staken ernstig bedreigt en in strijd is met Europese rechtspraak, neemt het ABVV zich voor om deze uitspraak aan te vechten in hoger beroep.

We kunnen het immers niet aanvaarden dat het enige wapen waarover we beschikken (het recht om te staken en stakingspiketten op te trekken) ons nu ook nog wordt afgenomen en dat moedige strijders zoals onze afgevaardigden worden gecriminaliseerd.

Dit gaat te ver!

 

20 juni: Wereld Vluchtelingen Dag

De Verenigde Naties hebben in 2000 20 juni uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vluchteling.

De eerste Dag van de Vluchteling was op 20 juni  2001,  vijftig jaar nadat het Vluchtelingenverdrag aangenomen werd door de Verenigde Naties.  Dit is een nadere uitwerking van artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin staat dat ‘een ieder het recht heeft asiel te zoeken en dat te genieten’.

Ondanks dat we nu al 67 jaar verder zijn is de bescherming aan vluchtelingen hoogst actueel.

Mag vandaag ertoe aanzetten om blijven streven naar menswaardige  oplossingen voor de miljoenen vluchtelingen en ontheemden die nog altijd op zoek zijn naar een betere toekomst.

Het Feest van de Arbeid is meer dan eens een strijddag!

Schaar je achter de rode vlaggen!

 Een Horval-delegatie zal je zeker tegen komen op de optochten in Brugge en Oostende.

  • In Brugge spreken we af om 10u30 in de Langestraat ter hoogte van Bauhaus. Optocht start om 10u45.
  • In Oostende starten we met een aperitief vanaf 10u in de vergaderzalen van het ABVV om daarna deel te nemen aan de optocht. De optocht start om 10u4 voor het ABVV gebouw.

Overzicht van de 1 mei activiteiten in West-Vlaanderen: klik hier.

C62F38D9-E86A-4F22-A0E7-D66E6A14BB29