De OR en de economische en financiële informatie: 24 praktische tips

De OR en de economische en financiële informatie: 24 praktische tips voor de bedrijfsrevisor, het ondernemingshoofd en de werknemersvertegenwoordigers

Het Instituut van Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft de sociale gesprekspartners geraadpleegd over het gemeenschappelijk opstellen van een brochure:

• dat bedoeld is om, op basis van de bestaande wetgeving, bij te dragen tot een zo doeltreffend mogelijke tussenkomst van de bedrijfsrevisor in de OR tijdens de vergaderingen mbt de EFI;
• dat enkel en alleen toegespitst is op de EFI die in de OR meegedeeld moeten worden;
• dat zich richt tot de OR-leden, de bedrijfsrevisor als ook tot de bedrijfsleider.

or en efiInhoud:
o benoeming en ontslag van de bedrijfsrevisor;
o opstellen en overmaken van de EFI;
o voorstellen van de EFI;
o bijzondere punten in de informatieverstrekking: continuïteit, info over de groep, toekomstperspectieven.
Lees de brochure: De OR en de economische en financiële informatie: 24 praktische tips