Wist je dat? Voedingsnijverheid – Eindejaarspremie

De vier vroegere cao’s inzake de eindejaarpremie voor de arbeiders tewerkgesteld in de voedingsnijverheid algemeen, in de bakkerijsector, in de groentenijverheid en in de suikerindustrie werden bij het sectorakkoord 2013-2014 geharmoniseerd op basis van de volgende principes:

  • Recht op eindejaarspremie na 1 maand dienst
  • Gelijkstellingen op basis van de wetgeving inzake jaarlijkse vakantie
  • De eindejaarspremie stemt overeen met 4,33 weken brutoloon van de maand december van het kalenderjaar waarin de eindejaarspremie zal uitbetaald worden.
  • Deeltijdse arbeiders ontvangen een premie in verhouding tot hun prestaties.
  • Een maand waarin de betrokken arbeider in dienst is getreden uiterlijk de 15de of nog steeds in dienst was na de 15de geeft recht op 1/12de van de premie
  • Geen recht op een eindejaarspremie bij vrijwillig vertrek in het eerste jaar dienst of in geval van ontslag om dringende reden

Behoudens andere schikkingen overeengekomen op het vlak van de onderneming, wordt de eindejaarspremie voor 25 december van het lopend kalenderjaar uitbetaald voor de arbeiders die in dienst zijn op 1 december. De andere arbeiders ontvangen hun eindejaarspremie op het ogenblik dat zij de onderneming verlaten.

Voor alle bijkomende informatie, gelieve steeds je syndicaal afgevaardigde of het plaatselijk secretariaat van ABVV HORVAL te raadplegen.