Mobiliteit: Enquête woon-werkverkeer

De verplaatsing tussen de woonplaats en de werkplek wordt wettelijk niet als arbeidstijd beschouwd en wordt dus niet bezoldigd. Is dit woon-werkverkeer dat werknemers afleggen, dus louter privé en hoort het niet thuis in het sociaal overleg van de organisatie?

Natuurlijk niet!

De ABVV- brochure Mobiliteit: Enquête woon-werkverkeer zet delegees op weg met tips, suggesties voor concrete acties en syndicale hefbomen.

Brochure ‘Doel: nul kanker op het werk’

Wist u dat er meer overlijdens te wijten zijn aan beroepskankers dan aan arbeidsongevallen? De beroepskankers treffen ALLE activiteitssectoren.

Hieronder de link naar de brochure “Doel: nul kanker op het werk”.

http://www.abvv.be/-/doel-nul-kanker-op-het-werk

Deze gids kan Horval delegees helpen om dit punt op de agenda van de vergaderingen van het CPBW en de vakbondsafvaardiging te zetten.

Consulteren van de jaarrekening van de onderneming

Als vakabondsafgevaardigde, werknemer of consument kan het nuttig zijn om de jaarrekening van de onderneming waar je werkt of van consumeert te bekijken. Dat kan via Balanscentrale van de jaarrekeningen van de Nationale Bank van België. De Balanscentrale houdt de over de financiële situatie van de ondernemingen met publicatieverplichting bij.

 

 

 

 

 

 

 

 

Onthaal nieuwe collega’s

scanonthaalbeleidpngCao 22 verplicht werkgevers om een onthaal te organiseren voor alle nieuwe werknemers.

Nieuwe werknemers hebben daardoor recht op informatie over hun arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, en over de job die ze gaan uitoefenen. Een goede communicatie helpt om de nieuwe werknemer vlotter te laten samenwerken met zijn collega’s. Soms gaat dat gewoon over eenvoudiger taalgebruik of letten op technische termen. Soms is er meer nodig.

Alle ABVV’ers kunnen bij onze diversiteitsconsulenten terecht met vragen of problemen over onthaal met aandacht voor taal. De diversiteitsconsulenten luisteren naar de situatie van de delegees en zijn werkvloer. Ze maken een grondige analyse van de situatie en zoeken naar de oorzaken. Samen bekijken we mogelijke oplossingen, altijd in overleg met de betrokken beroepssecretarissen. Zo komen ze tot een plan van aanpak dat je kan gebruiken in het overleg met je werkgever.

 

De contactgegevens van onze diversiteitsconsulenten en meer uitleg over hun manier van werken vind je op www.scanjewerkvloer.be.

 

Categorieën SA)

Loonkloof : analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers

In het kader van de strijd tegen de loonkloof tussen vrouwen en mannen én de huidige loononderhandelingen dienen we ons ook dit jaar de vraag te stellen of het loonbeleid in onze onderneming wel genderneutraal is.

De werkgevers moesten tegen begin dit jaar het tweejaarlijkse analyseverslag van de bezoldigingsstructuur voorleggen (van zodra er 50 werknemers zijn tewerkgesteld) aan de OR of bij afwezigheid de syndicale delegatie. Hieruit moet blijken of het bezoldigings- of loonbeleid binnen de onderneming genderneutraal is. Dit analyseverslag moet besproken worden met de personeelsafgevaardigden en daarna dient er ev. een actieplan te worden opgesteld om de loonkloof in de onderneming te verminderen.

Er zijn 2 modelformulieren voorzien die als basis dienen voor deze onderhandelingen:

visbedrijf

 

CAO104: Werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers.

In juni 2012 hebben de sociale partners in de NAR CAO104 afgesloten over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming. Doel: Elke werkgever moet een werkgelegenheidsplan oudere werknemers opstellen om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen.

Daarop volgde in heel wat bedrijven overleg en resulteerde in een bedrijfswerkgelegenheidsplan. De meeste plannen zijn in voege getreden op 1 januari 2013 met een duur van 4 jaar.

Tijd dus om het bestaande  werkgelegenheidsplan te evalueren en bij te sturen in de ondernemingsraad of met de vakbondsafvaardiging. Indien binnen het bedrijf geen ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging aanwezig is, dan met het comité voor preventie en bescherming op het werk.

Lees CAO 104.

Lees meer over werkgelegenheidsplannen.

Lees de ABVV-folder.

 

page_1