Jaarlijks medisch toezicht niet meer verplicht?

Vanaf 1 januari 2016 is het jaarlijkse medisch toezicht voor werknemers die in contact komen met voedingsmiddelen niet meer verplicht. In plaats van het medisch toezicht moet de werkgever voortaan een gepaste opleiding geven over de richtsnoeren en procedures in verband met voedselhygiëne.