Syndicale premie Bakkerijsector

Op 1 april start de betaling van de syndicale premie voor leden werkzaam in de bakkerijsector.

Er zijn twee soorten betalingen:

  1. automatische betaling
  2. betaling na afgifte ‘bon syndicale premie’
GEAUTOMATISEERDE BETALING
Horval stort de syndicale premie op uw bankrekening indien u voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:
1.    U had vorig jaar een syndicale premie ontvangen;
2.    U bent in regel met uw bijdragen;
3.    U was in de sector tewerkgesteld tijdens de referteperiode;
4.    U hebt een bankrekeningnummer in ons betalingssysteem.
BETALING NA AFGIFTE ‘BON SYNDICALE PREMIE’
Wie niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden en toch in de sector werkt zal van het Sociaal Fonds een ‘bon syndicale premie’ ontvangen.
HORVAL verzilvert de bon mits voor 1 juli 2014 lid zijn en in orde zijn met de bijdragen op het ogenblik van de betaling.

 

Referteperiode van betaling: 1 juli 2014 tot 30 juni 2015.

Syndicale premies bakkerijen