Syndicale premie sector Handel in Voedingswaren

Op 1 april start de betaling van de syndicale premie voor leden werkzaam in de sector Handel in Voedingswaren (PC 119)

Er zijn twee soorten betalingen:
1.automatische betaling
2.betaling na afgifte ‘bon syndicale premie’

GEAUTOMATISEERDE BETALING

Horval stort de syndicale premie op uw bankrekening indien u voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:
1. U had vorig jaar een syndicale premie ontvangen;
2. U bent in regel met uw bijdragen;
3. U was in de sector tewerkgesteld tijdens de referteperiode;
4. U hebt een bankrekeningnummer in ons betalingssysteem.

BETALING NA AFGIFTE ‘BON SYNDICALE PREMIE’
Indien niet voldaan aan de voorwaarden voor automatische betaling, ontvang u een attest van het Sociaal Fonds.

HORVAL verzilvert de bon mits voor 30 september 2014 lid zijn en in orde zijn met de bijdragen op het ogenblik van de betaling.
Referteperiode van betaling: 1 oktober 2014 tot 30 september 2015.

syndicale premie handel in voedingswaren