Toeristische attracties (PC333): eindejaarspremie

Het sectorakkoord 2015-2016 voorziet de toekenning van een eindejaarspremie aan de werknemers vanaf december 2016!

Twee mogelijke scenario’s:

1) De ondernemingen die nog eindejaarspremie toekennen of een eindejaar­spremie die lager is dan € 170

De eindejaarspremie bedraagt € 170 bruto die gans 2016 tewerkgesteld was als voltijds werkende werknemer. Pro rata voor deeltijdsen of diegene die >6m en < 12m tewerkgesteld zijn.

2) In de bedrijven waar er al een eindejaarspremie van minstens a 170 toegekend wordt aan de werknemers

Toekenning van een (extra) bruto jaarlijkse premie van € 140 voor de arbeiders en € 160 voor de bedienden. Er is geen minimumvoorwaarde op het vlak van anciënniteit.

De bruto-premie wordt betaald pro rata de deeltijdse prestaties en pro rata de prestaties tijdens het kalenderjaar.

Deze bruto jaarlijkse premie is niet van toepassing in zoverre dat gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon en/of andere (nieuwe of verhoogde) voordelen in 2015-2016 op ondernemingsvlak worden toegekend.

Meer info bij HORVAL West-Vlaanderen!

pretpark