Sector Toeristische Atracties (PC 333): jaarlijkse brutopremie €296,40 / 338,75

Werk je in de sector van de Toeristische attracties en kreeg je in 2016 reeds een eindejaarspremie van minstens € 170, dan heb je  recht op een jaarlijkse brutopremie van € 296,40  (arbeiders) en € 338,75  (bedienden). Deeltijdsen prorata.

Uitbetaling in december 2021.

Opgepast: Niet van toepassing indien gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon en/of anderevoordelen in 2015-2016 en/of 2017-2018 op ondernemingsniveau zijn toegekend.

Kreeg je vóór 2016 geen eindejaarspremie of een eindejaarspremie van minder dan € 170 toekenden. Bedrag eindejaarspremie 2021: € 359,92 .

PC333 toeristische attracties: op naar een hoger functiejaar?

Als werknemer in de de sector van de toeristische attracties word je bij indienstneming  ingeschaald in functie van de referentiefunctie met de overeenstemmende functiecategorie op de lijn met nul functiejaren.

Na een periode van 1 jaar in dezelfde functie kom je in functiejaar 1.

Seizoenswerknemers komen na 100 effectieve werkdagen gepresteerd bij dezelfde werkgever in dezelfde functiecategorie en binnen het kalenderjaar in functiejaar 1. Let wel, het aantal  functiejaren bij dezelfde werkgever wordt telkens bepaald op 1 januari van elk kalenderjaar.

Lees de lonenschalen met functiejaren.