Sectorale onderhandelingen. Stand van zaken.

We onderhandelen momenteel in de sectoren voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden. De onderhandelingen lopen niet overal van een leien dakje. Een overzicht:

PC 118: Voedingsnijverheid

PC 119: Handel in Voedingswaren

  • Het patronaat valt onze koopkracht en de indexering van onze lonen aan! Lees verder

PC 132: Technische land- en tuinbouwwerken

PC 144: Landbouw

  • Onderhandelingen zijn bezig.

PC 145: Tuinbouw

  • Onderhandelingen zijn bezig.

PC 302: Horeca

PC 333: Toeristische attracties

  • Onderhandelingen zijn bezig.

Ik werk op een feestdag, krijg ik extra loon?

In principe is werken op een feestdagen verboden, tenzij zondagsarbeid in de sector is toegelaten (zoals in de sector van toeristische attracties en de horecasector waar werknemers ook tewerkgesteld worden op een zondag).

Voor tewerkstelling op een feestdag heeft u recht op:

  1. Een normaal loon voor de verrichte arbeid;
  2. Een bezoldigde inhaalrustdag binnen de zes weken.

 

Meer info? Neem contact op met de Horval West-Vlaanderen sociaal consulenten!

 

serveuse foto horval fed

Betaling vakantiegeld tussen 2 mei en 30 juni.

De Vakantiekas van de Voedingsnijverheid betaalt het vakantiegeld uit aan alle arbeiders die tewerkgesteld zijn in de voedingsnijverheid (PC 118), de voedingshandel (PC 119), de landbouw (PC 144), de tuinbouw (PC 145) als voor de technische land- en tuinbouw (PC 132).

De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie betaalt het vakantiegeld uit aan de arbeiders die tewerkgesteld zijn in de horeca (PC 302), de toeristische attracties (PC 333) en als uitzendkracht (PC 322).

Werkte je in 2016 in een van bovenstaande sectoren en ontving je geen vakantiegeld spring dan een binnen met je loonbrieven op een Horval West-Vlaanderen – secretariaat. We zoeken het voor je uit!

 

Toeristische attracties (PC333): eindejaarspremie

Het sectorakkoord 2015-2016 voorziet de toekenning van een eindejaarspremie aan de werknemers vanaf december 2016!

Twee mogelijke scenario’s:

1) De ondernemingen die nog eindejaarspremie toekennen of een eindejaar­spremie die lager is dan € 170

De eindejaarspremie bedraagt € 170 bruto die gans 2016 tewerkgesteld was als voltijds werkende werknemer. Pro rata voor deeltijdsen of diegene die >6m en < 12m tewerkgesteld zijn.

2) In de bedrijven waar er al een eindejaarspremie van minstens a 170 toegekend wordt aan de werknemers

Toekenning van een (extra) bruto jaarlijkse premie van € 140 voor de arbeiders en € 160 voor de bedienden. Er is geen minimumvoorwaarde op het vlak van anciënniteit.

De bruto-premie wordt betaald pro rata de deeltijdse prestaties en pro rata de prestaties tijdens het kalenderjaar.

Deze bruto jaarlijkse premie is niet van toepassing in zoverre dat gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon en/of andere (nieuwe of verhoogde) voordelen in 2015-2016 op ondernemingsvlak worden toegekend.

Meer info bij HORVAL West-Vlaanderen!

pretpark