PC333 toeristische attracties: op naar een hoger functiejaar?

Als werknemer in de de sector van de toeristische attracties word je bij indienstneming  ingeschaald in functie van de referentiefunctie met de overeenstemmende functiecategorie op de lijn met nul functiejaren.

Na een periode van 1 jaar in dezelfde functie kom je in functiejaar 1.

Seizoenswerknemers komen na 100 effectieve werkdagen gepresteerd bij dezelfde werkgever in dezelfde functiecategorie en binnen het kalenderjaar in functiejaar 1. Let wel, het aantal  functiejaren bij dezelfde werkgever wordt telkens bepaald op 1 januari van elk kalenderjaar.

Lees de lonenschalen met functiejaren.

Sectorale onderhandelingen. Stand van zaken.

We onderhandelen momenteel in de sectoren voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden. De onderhandelingen lopen niet overal van een leien dakje. Een overzicht:

PC 118: Voedingsnijverheid

PC 119: Handel in Voedingswaren

  • Het patronaat valt onze koopkracht en de indexering van onze lonen aan! Lees verder

PC 132: Technische land- en tuinbouwwerken

PC 144: Landbouw

  • Onderhandelingen zijn bezig.

PC 145: Tuinbouw

  • Onderhandelingen zijn bezig.

PC 302: Horeca

PC 333: Toeristische attracties

  • Onderhandelingen zijn bezig.

Ik werk op een feestdag, krijg ik extra loon?

In principe is werken op een feestdagen verboden, tenzij zondagsarbeid in de sector is toegelaten (zoals in de sector van toeristische attracties en de horecasector waar werknemers ook tewerkgesteld worden op een zondag).

Voor tewerkstelling op een feestdag heeft u recht op:

  1. Een normaal loon voor de verrichte arbeid;
  2. Een bezoldigde inhaalrustdag binnen de zes weken.

 

Meer info? Neem contact op met de Horval West-Vlaanderen sociaal consulenten!

 

serveuse foto horval fed