De regering-Michel-De Wever is geen regering voor alle Belgen

Groot Rapport Michel slider affiche

Deze regering werkt niet. 

Zij komt niet met resultaten ondanks dat er economische groei is in heel Europa. De regering is niet eens in staat om de juiste en goeie begrotingscijfers vast te leggen.

Deze regering is een gevaar.

Zij schaadt letterlijk en figuurlijk de gezondheid van langdurig zieken door een zeer dom beleid dat gericht is op sanctioneren, puur om te besparen.

Deze regering is een gevaar omdat zij de fundamenten van onze sociale welvaartsstaat en dus onze levenskwaliteit aantast.

Tijd voor een koerswending!

Onderteken het grootrapport: www.hetgrootrapport.be