Voorstel Open VLD om kaaimantaks uit te breiden naar feitelijke verenigingen: grote farce, zinloos en pure provocatie

Het voorstel van Open VLD’er Van Biesen om de kaaimantaks uit te breiden naar feitelijke verenigingen, is een grote farce, zinloos en een pure provocatie.
Een provocatie die uiteraard past in een welbepaalde strategie van framing.
Voor alle duidelijkheid, het ABVV  en Horval heeft geen eurocent in het buitenland. Daarentegen zijn wij niet alleen grote voorstaanders van het belasten van inkomens die in fiscale paradijzen worden ‘geparkeerd’, maar zijn wij eveneens al jaren vragende partij om elke vorm van inkomen te belasten dat moedwillig in het buitenland wordt ondergebracht om het Belgisch fiscaal systeem te ontwijken.
Open VLD echter heeft een dubbele agenda. Enerzijds houden zij het opsporen van fiscale fraude via allerlei spitsvondigheden tegen, en anderzijds stellen zij bewust alles in het werk om de voorstanders van fiscale rechtvaardigheid in een slecht daglicht te stellen. Het zijn niet toevallig de vakbonden die al jaren meer fiscale rechtvaardigheid en een échte strijd tegen fiscale fraude en belastingontwijking eisen.
Wat deze partij en andere gelijkgezinden binnen de regering-Michel écht willen, is volledige inzage in de stakingskas van de vakbonden om zo de tegenmacht van kritische werknemers te breken. Dat is pure hypocrisie en niet democratisch omdat zij hiermee het stakingsrecht ondermijnen. Men wil de vakbonden in een slecht daglicht stellen door te suggereren dat zij zelf geld in het buitenland hebben.
De hypocrisie van deze maatregel is gewoonweg stuitend. Als het hen echt menens is om fraude aan te pakken, dan moet Open VLD kleur bekennen en effectief werk maken om alle fiscale achterpoorten te sluiten. De liberale partij heeft tot hiertoe niets gedaan om de Kaaimantaks echt afdwingbaar te maken. In tegendeel, dat Fernand Huts direct gelinkt is aan belastingparadijzen op de Bahama’s en in Panama was voor hen geen probleem.
In elk geval is men bij het ABVV en Horval  aan het verkeerde adres. Bij ons is geen eurocent te rapen, maar blijkbaar zijn alle middelen goed om de werknemers en de vakbonden te breken.Presentatie1