Nieuwe Codex over het welzijn op het werk

De Codex over het welzijn op het werk verscheen op 2 juni 2017 in het Belgisch Staatsblad. Hij treedt in werking op 12 juni 2017.

De nieuwe Codex bestaat uit 10 boeken:

  • Boek I – Algemene beginselen
  • Boek II – Organisatorische structuren en sociaal overleg
  • Boek III – Arbeidsplaatsen
  • Boek IV – Arbeidsmiddelen
  • Boek V – Omgevingsfactoren en fysische agentia
  • Boek VI – Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia
  • Boek VII – Biologische agentia
  • Boek VIII – Ergonomische belasting
  • Boek IX – Collectieve bescherming en individuele uitrusting
  • Boek X – Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën.

Meer info via de FOD Werk.