ABVV HORVAL EIST AFSCHAFFING FLEXI-JOBS

Op woensdag 7 juni pleit ABVV Horval, samen met de andere Vakbonden, in het Grondwettelijk Hof voor de afschaffing van de flexi-jobs in de horeca. ABVV Horval eist de volledige vernietiging van alle artikelen in de wet van 16 november 2015 die betrekking hebben op het flexi-job systeem en de verhoging van het aantal toegelaten overuren.

Flexi-jobbers worden immers gediscrimineerd ten opzichte van andere, vaste horecawerknemers. Ze worden een lager loon en lagere sociale zekerheidsuitkeringen betaald, ze kennen hun uurroosters niet op voorhand. Dit is een schandalig en onrechtvaardig systeem dat een flagrante schending van de grondrechten van werknemers inhoudt.

Hoewel de regering het tegendeel beweert, is het flexi-job systeem bovendien geen manier om zwartwerk in de horeca tegen te gaan. In feite wordt zwartwerk gewoon gelegaliseerd! Werknemers worden gedwongen extra overuren te presteren tegen een laag loon met minimale sociale zekerheidsrechten. Dit is niet alleen nefast voor de werknemers zelf, maar zet ook de duurzame, vaste contracten en de financiering van de sociale zekerheid onder druk.

DSC00203