Loonkloof : analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers

In het kader van de strijd tegen de loonkloof tussen vrouwen en mannen én de huidige loononderhandelingen dienen we ons ook dit jaar de vraag te stellen of het loonbeleid in onze onderneming wel genderneutraal is.

De werkgevers moesten tegen begin dit jaar het tweejaarlijkse analyseverslag van de bezoldigingsstructuur voorleggen (van zodra er 50 werknemers zijn tewerkgesteld) aan de OR of bij afwezigheid de syndicale delegatie. Hieruit moet blijken of het bezoldigings- of loonbeleid binnen de onderneming genderneutraal is. Dit analyseverslag moet besproken worden met de personeelsafgevaardigden en daarna dient er ev. een actieplan te worden opgesteld om de loonkloof in de onderneming te verminderen.

Er zijn 2 modelformulieren voorzien die als basis dienen voor deze onderhandelingen:

visbedrijf