Een groener bedrijf via het jaaractieplan voor welzijn op het werk

Het jaarlijks actieplan moet voor 1 november voorgelegd worden aan de leden van het CPBW. Het heeft als doel de veiligheid, de gezondheid, het welzijn en het milieu in de onderneming te verbeteren.

In kader ervan het milieu heeft het ABVV een praktische brochure opgesteld voor CPBW-leden.

jap