Werken op Open Bedrijvendag?

Werken op zondag is in principe verboden, maar er zijn uitzonderingen.

Eén van de uitzonderingen is deelneming aan manifestaties zoals Open Bedrijvendag. Wie werkt op de Open Bedrijvendag heeft recht op loon voor de gewerkte overuren en binnen de zes dagen onbetaalde inhaalrust zgn zondagsrust (minder dan 4u gewerkt = ½ dag, meer dan 4u gewerkt een volle dag). Daarnaast kunnen de uren eventueel recht geven op overuren indien de normale arbeidsduur overschreden werd.

Meer info bij de Horval WVL-sociaal consulenten!

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA