Gewijzigde indexeringssysteem van de forfaitaire daglonen

De forfaitaire dag- en uurlonen van de gelegenheidswerknemers in de landbouw, de tuinbouw en in de horeca ( de gelegenheidswerknemers -extra’s genoemd- en werknemers op dienstpercentage) worden voortaan niet meer geïndexeerd zoals de vaste uur- en maandlonen van de sector.

Voortaan zullen de forfaitaire lonen de indexering van de GGMM (gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen) volgen.

Omdat de kans bestaat dat de forfaitaire lonen achterop geraken ten opzichte van de sectorlonen zal de Minister om de 2 jaar de evolutie van de forfaitaire daglonen vergelijken met de evolutie van de sectorlonen en past indien nodig de forfaits aan bij ministerieel besluit. Dat lezen we in het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2018.

Het zelfde Koninklijk besluit schrapt de proratisering van de dagforfaits voor deeltijdse werknemers met fooien.

IMG_4905