20 juni: Wereld Vluchtelingen Dag

De Verenigde Naties hebben in 2000 20 juni uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vluchteling.

De eerste Dag van de Vluchteling was op 20 juni  2001,  vijftig jaar nadat het Vluchtelingenverdrag aangenomen werd door de Verenigde Naties.  Dit is een nadere uitwerking van artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin staat dat ‘een ieder het recht heeft asiel te zoeken en dat te genieten’.

Ondanks dat we nu al 67 jaar verder zijn is de bescherming aan vluchtelingen hoogst actueel.

Mag vandaag ertoe aanzetten om blijven streven naar menswaardige  oplossingen voor de miljoenen vluchtelingen en ontheemden die nog altijd op zoek zijn naar een betere toekomst.