Horeca: fiches aanvullend pensioen komen eraan.

AG Insurance zal de sectorale aanvullende pensioenfiches naar de werknemers tijdens de laatste week van augustus verzenden.

Ter info:

  • Er worden pas bijdragen op de individuele rekening van de werknemer gestort vanaf de 1ste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin hij de leeftijd van 23 jaar heeft bereikt.
  • Op enkele uitzonderingen na (bijvoorbeeld gelegenheidswerknemers) worden alle werknemers in de horecasector aangesloten bij het sectoraal pensioenstelsel, behalve als de werkgever uiterlijk 31.10.12 ervoor heeft geopteerd zich niet aan te sluiten bij het sectoraal pensioenstelsel.