Word kandidaat!

Je goed in je vel voelen. Dat begint op je werk. Je brengt er immers heel wat tijd door. Daarom is jouw stem in het bedrijf belangrijk. En jouw stem klinkt het luidst als kandidaat bij de sociale verkiezingen. Versterk de lijsten van het ABVV en maak het verschil.

STEL JE KANDIDAAT!

Iedereen kan zich kandidaat stellen. Iedereen die zich wil inzetten voor het welzijn van zijn collega’s en met zijn werkgever in gesprek wil gaan. Later, als afgevaardigde, krijg je immers de kans om op heel wat terreinen actief te zijn:

• loon- en arbeidsvoorwaarden

• veiligheid en gezondheid

• werkomgeving en -omstandigheden

• onthaal van nieuwe medewerkers

• combinatie werk-gezin

… en zo veel meer

Als afgevaardigde ben je op de hoogte, weet je wat er leeft op de vloer en kan je vragen en opmerkingen van je collega’s op tafel gooien. En het beste van al? Je staat er nooit alleen voor.