Sterk werk of flut job?

Wat is de impact van je werk? Hoe beïnvloeden je werkomstandigheden je leven?

Dat wil het ABVV via deze enquête achterhalen.

Jouw ervaring is belangrijk. Jouw mening is van tel. Jouw deelname helpt ons om initiatieven te nemen en ook jouw werkomstandigheden te verbeteren.

Duizenden werknemers hebben onze eerdere enquêtes ‘Technostress’ (in 2013) en ‘Modern Times?’ (in 2014 en 2017) ingevuld.

De nieuwe editie van onze enquête Modern Times bevat naast vragen over flexibiliteit, stress, evenwicht werk-privé ook vragen over mobiliteit, loon, nieuwe vormen van werkorganisatie, vorming …

  • Invullen duurt slechts 10 minuten;
  • De gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt;
  • Je anonimiteit en privacy blijven steeds gegarandeerd.

Met jouw medewerking kunnen we de evolutie van de resultaten sinds 2014 in kaart brengen.

Deel dit artikel met je vrienden of geef hen direct de link naar de enquête bit.ly/2OxGThL