Paritair comité 302: opgepast bij arbeidsongeschiktheid

Wie werkt in de horecasector (Paritair Comité 302) en arbeidsongeschikt is dient zich thuis ter beschikking te houden voor mogelijke controle. Zie het arbeidsreglement of individuele arbeidsovereenkomst.  Anders zijn de bepalingen van het sectorakkoord van toepassing:

Wanneer de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte minstens 5 werkdagen bedraagt, zal de werknemer zich de eerste 3 werkdagen thuis ter beschikking houden:

  • Voltijdse werknemers dienen zich ter beschikking te houden gedurende de eerste 4 uren van hun arbeidsrooster.
  • Voor deeltijdse medewerkers wordt de tijd waarin ze zich ter beschikking moeten houden pro rata berekend en toegepast vanaf het aanvangsuur van hun arbeidsrooster.
  • Deze bepalingen zijn van toepassing ongeacht of de werknemer blijkens het medisch attest het huis mag verlaten of niet.