Paritair comité 333: arbeidsorganisatie

Binnen het Paritair Comité 333 (Toeristische attracties) werd een CAO afgesloten inzake arbeidsorganisatie.

Het intern overurenplafond wordt op 180 uren gebracht. Het aantal overuren waarvoor de werknemer kan afzien van inhaalrust wordt vastgelegd op 143 uren.

Deze bepalingen zijn van toepassing van 1 januari 2020 tot 31 december 2021.