100 jaar index

In 2020 is het indexcijfer van de consumptieprijzen 100 jaar oud. Wat in het begin een eenvoudige wiskundige berekening was, is in de loop der tijd – economisch en syndicaal gesproken – uitgegroeid tot een zeer belangrijke indicator.

Inderdaad, in vakbondskringen, wie indexcijfer van de consumptieprijzen zegt, denkt … automatische indexering van lonen en sociale uitkeringen.

De index, een prioriteit voor de vakbond, draagt bij tot het behoud van de koopkracht, maar werd al meermaals aangevallen. Recent nog met de indexsprong die de regering Michel-De Wever ons in 2015 heeft opgelegd.

Deze indexsprong heeft de werknemers en de sociaal uitkeringstrekkers veel gekost (en zal hen veel blijven kosten) ook al hebben ze er recht op.

Precies daarom heeft het ABVV, naar aanleiding van 100 jaar indexcijfer van de consumptieprijzen op een eenvoudige en duidelijke manier willen uitleggen wat dit indexcijfer betekent. En vooral ook wijzen op het belang van de automatische indexering van lonen en sociale uitkeringen, door enkele clichés te doorbreken die verband houden met de toepassing ervan.

Lees de e-brochure