Voedingsnijverheid (PC 118): Werkbaar werk, Werk aan de winkel!

Een bedrijfs-cao rond “werkbaarheid van het werk”

De ondernemingen met een syndicale delegatie, die reeds een “ondernemings-cao inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid” hebben afgesloten, moeten deze ten laatste tegen 30.06.2020 evalueren. Hierbij wordt nagegaan welke verdere acties ondernomen moeten worden. Het paritair comité raadt aan om tijdens de evaluatie een adviseur van Alimento uit te nodigen om toelichting te geven bij hun vernieuwd aanbod.

De ondernemingen met een syndicale delegatie, die nog geen “ondernemings-cao inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid” hebben afgesloten, moeten deze ten laatste tegen 30.06.2020 afsluiten. Bedrijven die tegen deze deadline nog geen cao hebben afgesloten zullen een bijdrage van 0,10% van de loonmassa moeten betalen vanaf 01.01.2021 tot en met de datum van het afsluiten van een cao werkbaar werk.

De cao’s moeten voor 30.09.2020 aan Alimento bezorgd worden.