Corona-ouderschapsverlof ook voor uitzendarbeiders!

Het corona ouderschapsverlof werd goedgekeurd voor de periode van 1 mei 2020 tot eind juni 2020.

Voor uitzendkrachten gelden dezelfde voorwaarden als voor vaste werknemers:

  • 1 maand anciënniteit hebben bij de werkgever (het uitzendkantoor).  Weekcontracten tellen mee voor de berekening van de maand anciënniteit
  • Het corona ouderschapsverlof kan enkel worden uitgeoefend zolang de werknemer verbonden is door een arbeidsovereenkomst