Ziek wegens Corona in de voedingsnijverheid ?

Bent u tewerkgesteld in de voedingsnijverheid en werd u ziek door Corona gedurende de periode van 13.03.2020 en 31.12.2020, dan kan u een aanvraag indienen voor het bekomen van een aanvullende vergoeding bij het Sociaal Fonds.

De tussenkomst bedraagt 19.30 € bruto per dag en wordt uitgekeerd in een zesdagenweek.

U kan deze aanvullende vergoeding aanvragen ongeacht uw anciёnniteit en tewerkstellingsbreuk  ( m.a.w. ook deeltijdsen en arbeiders die – na toelating van hun arts – het werk halftijds hervatten, hebben recht op de vergoeding in verhouding tot hun prestaties ).

Contacteer ons voor meer info !