Bericht aan de leden: aangepaste dienstverlening vanaf 8 juni

Bericht aan de leden:
Om de verspreiding van het Coronavirus te beperken, en om jullie en onze gezondheid te beschermen zijn we genoodzaakt
om onze dienstverlening aan te passen. De maatregelen door de overheid opgelegd vanaf het begin van de Corona-crisis
zorgden er voor dat we onze kantoren noodgedwongen moesten sluiten voor onze leden.

Nu er stilaan andere maatregelen van kracht zijn, passen we onze dienstverlening aan:
vanaf 8 juni zullen onze kantoren opnieuw toegankelijk zijn, maar alleen voor leden die een afspraak hebben.

Neem contact met ons via mail of telefoon, en onze medewerkers evalueren samen met jou of een afspraak aangewezen
is om uw probleem/vraag zo goed aan te pakken.

We helpen u graag verder via:
· Documenten kan u deponeren in de brievenbus.
· Vragen kan u stellen via mail of telefonisch (zie www.horvalwvl.be ).
· Of maak gebruik van ons e-loket (www.horvalwvl.be/e-loket )

Wij stellen alles in het werk om de overlast voor onze leden tot een minimum te beperken en onze dienstverlening zo optimaal
mogelijk te houden, maar deze uitzonderlijke situatie dwingt ons om deze maatregelen te nemen.
Alvast bedankt voor uw begrip.