Mag mijn werkgever mij verplichten me te laten vaccineren/testen?

Het antwoord lees je in De Nieuwe Werker ed. december 2021.

Wij nemen hier de tekst over:

1/Mag een werkgever zijn werknemers verplichten om zich te laten vaccineren?
In principe mag een werkgever geen enkele werknemer verplichten eender welk vaccin toegediend te krijgen. Dit gaat immers over de lichamelijke integriteit van de werknemer, en enkel de persoon in kwestie heeft daarover
zeggenschap.
Wanneer de werkgever van mening is dat een vaccin een absolute voorwaarde is voor het veilig uitvoeren van jouw job en voor de veiligheid van de mensen rondom jou, dan mag hij wel hiertoe maatregelen treffen. Weigert een werknemer zich te laten vaccineren, dan mag de werkgever ertoe beslissen om de werknemer al dan niet tijdelijk op een andere plek tewerk te stellen of om bijkomende veiligheidsmaatregelen op te leggen (bijvoorbeeld mondmasker, fysieke afstand …).
Voor sommige functies bestaat er een verplichting om gevaccineerd te zijn, bijvoorbeeld in slachthuizen en de land- en tuinbouw waar je ingeënt moet zijn tegen tetanus (klem). Ook voor werknemers in de zorg voorziet de wet
vaccinaties. De werkgever moet dan een vaccin ter beschikking stellen. Hij kan je niet verplichten om dit te aanvaarden, maar wanneer je weigert kan het zijn dat je de job niet meer mag uitoefenen omdat je niet langer aan de voorwaarden voldoet.

2/ Mag mijn werkgever mij verplichten me te laten testen voor Covid-19?
Neen. In principe mag dit niet. Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit “kan een werkgever niet louter vanuit zijn patronaal gezag een dergelijke test verplicht opleggen aan het personeel. Dit raakt immers aan de fysieke
integriteit van de werknemers. Zonder wettelijke basis mag een werknemer niet worden gedwongen om zich te laten testen.”

Een werkgever mag een werknemer ook niet vragen om een bewijs af te leveren van een negatieve COVID-19-test. Als hij denkt dat iemand ziek is of als die symptomen vertoont, mag hij hem niet verbieden te komen werken of naar huis sturen. De werkgever mag er wel op aandringen dat hij zich laat onderzoeken door zijn huisarts.

3/ Kan mijn werkgever eisen dat ik de app ‘Coronalert’ installeer op mijn smartphone?
Neen. De installatie en het gebruik van de Coronalert-applicatie is volledig vrijwillig. Niemand kan je hiertoe verplichten. Een werkgever mag ook de werknemers niet beïnvloeden dit wél te doen door middel van voordelen, bonussen, enzovoort.

4 Kan mijn werkgever eisen dat ik de app ‘Coronalert’ installeer op mijn smartphone van het werk?
Met het privétoestel van de werknemer heeft de werkgever natuurlijk niets te maken. De werkgever heeft wel een zekere mate van controle op de toestellen (laptop, smartphone …) die hij ter beschikking stelt van het personeel, ongeacht of de werknemer die toestellen ook in zijn privétijd gebruikt. Veel werkgevers zorgen bijvoorbeeld dat bepaalde software (applicaties in het geval van de smartphone) op de toestellen van alle personeelsleden is geïnstalleerd. Dat staat de werkgever vrij. Dit betekent echter niet dat het personeelslid verplicht is er gebruik van te maken. Het gebruik van de software blijft volledig vrijwillig.
Indien de werknemer beslist van de Coronalertapplicatie gebruik te maken, zal de werkgever niet op de hoogte worden gebracht van de gegevens die daaraan gelieerd zijn, bijvoorbeeld of iemand al dan niet met een risicopersoon in contact is geweest.