WIJ WILLEN OPNIEUW ONDERHANDELINGSRUIMTE!

Het keurslijf van 0,4% maakt loononderhandelingen onmogelijk. Wij willen opnieuw onderhandelingsruimte, jullie verdienen een evenwichtig akkoord. 
De loonwet van 1996 – verstrengd in 2017 – legt de evolutie van de lonen vast. Deze wet staat echter volledig haaks op de werkelijkheid!
Dat Covid-19 een impact heeft gehad op het economisch leven is een feit. Sommige sectoren hebben evenwel sterk gepresteerd en veel winst geboekt. Andere zijn volop herstellende.
0,4% beschikbare marge voor loonsverhoging, dat komt neer op een aalmoes van:
  • 13 euro bruto/maand voor het mediane loon
  • 6 euro bruto/maand voor het minimumloon
  • 9 euro bruto/maand voor heel wat essentiële functies;
    na het applaus krijgen ze nu een slag in hun gezicht!
Wij willen een indicatieve marge zodanig dat we in vrijheid over de beste loonsverhogingen kunnen onderhandelen.
De regering-De Croo moet zorgen dat loononderhandelingen opnieuw ernstig kunnen gevoerd worden.
ABVV, ACV en ACLVB willen een interprofessioneel akkoord (IPA), met respect voor
werknemers. Dat respect ontbreekt nu.