Dagen tijdelijke werkloos werkloos door corona tellen mee voor berekening vakantiedagen 2021

Was je vorig jaar tijdelijk werkloos door corona? Dan tellen de dagen arbeidsonderbreking die vielen in de periode van 1 februari – 30 juni voor de berekening van het aantal vakantiedagen in 2021 alsook voor het vakantiegeld waarop je als arbeider recht op hebt. 

Bron: Koninklijk besluit van 4 juni 2020.