Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT): een overzicht.

De normale toegangsleeftijd voor het SWT is en blijft 62 jaar voor de komende jaren. Maar de loopbaanvoorwaarden voor vrouwen wijzigen:

Mannen Vrouwen
2021 40 jaar 37 jaar
2022 40 jaar 38 jaar
2023 40 jaar 39 jaar
2024 40 jaar 40 jaar

 

Er zijn ook afwijkingen, mits opgenomen in een sector cao:

 • 33 loopbaanjaren en ouder dan 60 jaar voor diegene:
  • die minstens 20 jaar in een regeling met nachtarbeid hebben gewerkt
  • die bij een werkgever van de bouwsector hebben gewerkt en in het bezit zijn van een attest van definitieve arbeidsongeschiktheid opgesteld door een arbeidsgeneesheer;
  • die minstens 5 jaar in een zwaar beroep (wisselende ploegen,  werk in onderbroken diensten of nachtarbeid)  hebben gewerkt tijdens de laatste 10 jaar of 7 jaar tijdens de laatste 15 jaar.
 • 35 loopbaanjaren en ouder dan 60 jaar mits:
  • minstens 5 jaar in een zwaar beroep (wisselende ploegen,  werk in onderbroken diensten en nachtarbeid) hebben gewerkt tijdens de laatste 10 jaar of 7 jaar tijdens de laatste 15 jaar. Als uw sector een dergelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten (vereist voor de aangepaste beschikbaarheid op de arbeidsmarkt), kunt u ze terugvinden in hoofdstuk  2102(“SWT 60 jaar – zwaar beroep”) van de sectorale documentatie.

Andere afwijkingen:

 • Zeer lange loopbanen (40 loopbaanjaren) en 60 jaar zijn
 • 58 jaar en ouder met een beroepsloopbaan van minstens 35 jaar mits:
  • ofwel het statuut van mindervalide werknemers erkend door een bevoegde overheid hebben;
  • ofwel werknemers zijn met ernstige lichamelijke (of gelijkgestelde) problemen die geheel of gedeeltelijk door hun beroepsactiviteit veroorzaakt zijn en de verdere uitoefening van hun beroep significant bemoeilijken.
 • 60 jaar voor wie werkt in een onderneming erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

Meer info bij de West-Vlaamse Horval- medewerkers.