Verlofaanvraag voor de opvang van een kind ingevolge de sluiting van een instelling wegens een coronamaatregel

Wij citeren uit het  RVA opvang kind sluiting corona -formulier :

De werknemer heeft het recht om van zijn werk afwezig te zijn voor de opvang van een kind dat niet naar het kinderdagverblijf, de school of een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan omwille van een maatregel om de verspreiding van de coronavirus te beperken (wet van 23.10.2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in de gevallen waarin het onmogelijk is voor hun kind om naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang voor personen met een handicap te gaan).

De werknemer moet de werkgever hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen door hem dit document (document te verkrijgen bij het ABVV en HORVAL)  te overhandigen. De werkgever moet dit document ter beschikking houden van de diensten van de RVA.

Dit document is enkel van toepassing in de gevallen waar de instelling (kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor personen met een handicap) is gesloten ingevolge van een maatregel die de verspreiding van de coronavirus beoogt te beperken. Indien de werknemer verlof moet nemen wegens het in quarantaine plaatsen van het kind voor een andere reden dan de sluiting van de instelling, moet de werknemer gebruik maken van het document “Verlofaanvraag voor de opvang van een in quarantaine geplaatst kind”.

De werknemer heeft gedurende de periode waarop dit document betrekking heeft, recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona, voor zover hij aan de voorwaarden voldoet. De werknemer moet eventueel een aanvraag om uitkeringen tijdelijke werkloosheid indienen. Hij neemt daarvoor best contact met zijn uitbetalingsinstelling of leest het infoblad T2 op www.rva.be (met andere woorden met het ABVV).

Opgepast : Meerdere personen kunnen van dit recht gebruik maken maar niet gelijktijdig.