Eindejaarspremie sector toeristische attracties (PC333)

Het bedrag van eindejaarspremie 2022  bedraagt € 372,81 voor diegene die werken in een onderneming die vóór 2016 geen eindejaarspremie of een eindejaarspremie van minder dan 170 € toekenden.

Werk je in een onderneming die vóór 2016 en eindejaarspremie van meer dan 170 € toekenden hebben recht op een jaarlijkse brutopremie van € 3047,01 (arbeiders) en € 350,88 (bedienden).

Bedragen worden prorata toegekend aan deeltijdsen.

bedragen worden niet toegekend indien een gelijkwaardig voordeel / voordelen werden afgesproken in de periode 2015-2018.