Indexeringen januari 2023

In tal van sectoren werden de lonen op 1 januari geïndexeerd:

PC 118 (voedingsnijverheid): + 10,96%

PC 119 (voedingshandel): + 11,08%

PC 132 (technische land- en tuinbouwerken): +3,31%

PC 144 (landbouw): + 10,96%

PC 145 (tuinbouw): + 10,96%

PC 302 (horeca): + 10,964%

PC 333 (toeristische attracties): + 11,08%