Onze sociale zekerheid is in gevaar!

Onze sociale zekerheid moet in het teken staan van de noden van de bevolking en niet in het teken van begrotingsdoelstellingen.

Wat de mensen nodig hebben, is een sterke sociale zekerheid voor een goede sociale bescherming voor iedereen, kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg, een degelijk wettelijk pensioen waarmee ze waardig van hun leven na hun loopbaan kunnen genieten.

 

Lees verder.

16797559_1375973929090424_1039550306712821115_o

 

Eco-cheques voor Horeca-werknemers

In de periode van 1 december 2015 tot 30 november 2016 gewerkt in de Horeca? Dan heb je waarschijnlijk recht op eco-cheques!

Om het volledige bedrag van 250€ te krijgen moet je voltijds gewerkt hebben van 1 december 2015 tot 30 november 2016.

Werkte je niet de volledige periode, of deeltijds dan heb je recht op een bedrag in verhouding tot de geleverde prestaties.

Ook extra’s hebben recht op eco-cheques. 1/260ste (of 1/312de in een zesdagenstelsel) van het totaalbedrag voor elke gewerkte dag. Enkel studenten hebben geen recht op eco-cheques.

De werkgever dient de eco-cheques in de maand december af te leveren en te noteren op je loonbrief.

Wil je meer weten over de sectorale cao ‘eco-cheques’ kom dan langs in een Horval West-Vlaanderen- kantoor!

ecocheques

 

Help jouw bedrijf volgend jaar duurzamer te zijn (Jaarlijks Actieplan voor welzijn op het werk)

Binnenkort wordt het Jaarlijks Actieplan (JAP) besproken, een ideaal moment om duurzaamheid op de agenda te zetten.

Jaarlijks moet elke werkgever een actieplan opstellen dat concrete voorstellen bevat om tijdens het komende werkjaar het welzijn op het werk te verbeteren. Het ontwerp voor het jaarlijks actieplan moet ten laatste op 1 november ter advies aan het CPBW of syndicale afvaardiging (als er geen CPBW is) worden voorgelegd. CPBW-leden of syndicaal afgevaardigden hebben ook het recht om zelf maatregelen voor te stellen.

Lees verder

 

groene-arbeidsplaatsen