Is een medisch onderzoek verplicht wanneer je werkt als uitzendkracht?

Als je een risicofunctie uitoefent, is een medisch onderzoek altijd verplicht, behalve wanneer je nog een geldig attest hebt van een vorig onderzoek voor dezelfde risico’s. Zo’n attest is een jaar geldig. 

Op de werkpostfiche moet aangeduid worden of een medisch onderzoek nodig is. Ook moet duidelijk gespecifieerd worden over welk onderzoek het gaat.

Lees hier welke functies worden gezien als risicofuncties?

medisch attest