Voorstel nieuw sectorakkoord Voedingsnijverheid (PC 118)

De onderhandelingen 2017-2018 waren deze keer harder en ideologischer De voorbije jaren was de loonmarge slechts indicatief terwijl deze nu maximaal 1,1% is!

De sociale partner geraakte het eens over een ontwerp van akkoord.
Lees de hoofdlijnen van het akkoord door hier te klikken.

 

118